Missale

 

Arbeidet med å revidere den norske utgaven av Missale Romanum begynte i slutten av år 2017. Det tidligere Norsk missale fra 1982 bygde på første utgave av Missale Romanum, mens det reviderte missalet vil bygge på tredje utgave fra 2002. Missalet har blitt forandret en hel fra første til tredje utgave, og det har også blitt lagt til mange nye helgener i den universelle liturgiske kalender siden 1980, som vil komme med i den nye utgaven.

Revisjonen er et stort arbeid (i alt ca. 1 500 sider) og det vil nok ta noen år det reviderte missalet utgis.