Missale Romanum – ny norsk utgave

Ny norsk utgave av Missale Romanum
[Publisert 1. august, oppdatert 1. september og 1. oktober – jf. orienteringen nedenfor]
Oversikt over tidsplan og dokumenter for den offentlige høringen for hoveddelene i nytt Missale Romanum på norsk (Kunngjøring om offentlig høring – nytt Missale Romanum på norsk) (NB! Høringen nå inkluderer ikke messens variable deler, proprie-delene): 

Høring i tre deler:
Stoffet som sendes på høring fra og med 1. august 2023 er så omfattende at liturgikommisjonen har besluttet å fordele stoffet på tre «pakker» som sendes ut henholdsvis 1. august, 1. september og 1. oktober, alle med felles høringsfrist 1. februar 2024. Alle dokumenter gjøres tilgjengelig for alle interesserte her i tillegg til at de sendes på e-post til høringsinstansene:

Pakke 1om Messens ordning (sendt ut bredt 1. august)

Pakke 2 – om eukaristibønnene (sendt ut til mindre gruppe 1. september)

Pakke 3 – om innledningene til missalet og lektionariet (sendt ut til engere krets 1. oktober)