Pakke 3 – innledninger til missalet og lektionariet

Pakke 3om innledningene til missalet og lektionariet – som ble sendt ut 1. oktober (til en engere gruppe), inneholder i tillegg til Høringsbrev 3 (MR.Høringsbrev.3):

    • forslag til fullstendig tekst til de innledende dokumenter (dekreter, apostolisk konstitusjon, «Generell orientering om Missale Romanum», to kirkeåresdokumenter (MR.Dok.3.1.Innledende dokumenter til Missale Romanum); kalender tas ikke med siden den alt befinner seg i Roma og derfor faller utenfor høringsproblematikken)
    • forslag til «Innledende bemerkninger» mv. til det nye lektionarium (MR.Dok.3.2.Innledende dokumenter til lektionariettrykkfeil rettet 2.10. i nr. 121.1)
    • kommentar til fullstendig tekst til de innledende dokumenter til Missale og til Lektionarium (MR.Dok.3.3.Kommentartrykkfeil rettet 2.10. på s. 11, 14 og 17) – utarbeidet på grunnlag av behandlingen i kommisjonen

Alle tre dokumentpakker bygger på de latinske tekstene, og disse oversendes på forespørsel ved henvendelse til liturgikommisjonens sekretær, Sigurd Hareide, enkelte av dokumentene er imidlertid tilgjengelige på latin også nedenfor:

Institutio Generalis Missalis Romani (2002) – hoveddokumentet blant missalets innledende dokumenter – er tilgjengelig i PDF her, men de innledende dekreter og apostolisk konstitusjon m.m. mangler. Et dokument med alle latinske innledningsdokumenter til missalet, fås ved henvendelse.
Ordo Lectionum Missæ (1969/1981) tilgjengelig i PDF her.

Tilbake til oversikten over høringen: Missale Romanum – ny norsk utgave