STARTSIDE

 

Informasjon fra Liturgikommisjonen

Det er nå lagt inn litt informasjon (se menyen til venstre) på disse nettsidene for Liturgikommisjonen, som er nedsatt av Norsk katolsk bisperåd.

Hele det nye dåpsritualet (fra 2017) er nå lastet opp her, og det beskrives også hva Liturgikommisjonen arbeider med nå.

Forslag til nytt vigselsritual ble 15. mars 2019 sendt ut på høring. Les mer om det her.

Nettsidene ble startet 15. november 2018.