STARTSIDE

 

Informasjon fra Liturgikommisjonen

Disse nettsidene er opprettet for å dele informasjon (se menyen til venstre) fra Liturgikommisjonen under Norsk Katolsk Bisperåd.

Forslag til nytt vigselsritual ble 15. mars 2019 sendt ut på høring. Les mer om det her. Etter høringen er saken ferdigbehandlet i kommisjonen, og Norsk Katolsk Bisperåd har i oktober 2021 godkjent det endelige ritualet for videre behandling i den nordiske bispekonferansen og i Vatikanets sakraments- og gudstjenestekongregasjon. 

Nettsidene ble opprettet 15. november 2018.