Kategorier
Nyheter

Offentlig høring vedrørende nytt Missale Romanum på norsk

Les mer her om den offentlige høringen fra 1. august 2023 til 1. februar 2024 vedrørende ny norsk utgave av Missale Romanum, den liturgiske hovedbok innenfor romersk ritus i Den katolske kirke.

Kategorier
Nyheter

Konfirmasjonsritualet på høring til 30. juni 2023

Konfirmasjonsritualet har våren 2023 vært på høring (oppslag på katolsk.no om saken her). Liturgikommisjonen vil høsten 2023 gå gjennom høringssvarene og fortsette behandlingen av saken.

Kategorier
Nyheter

Ektevigselsritualet etter høringen

Den fullstendige oversettelsen av ektevigselsritualet (første gang på norsk) var på høring i 2019 og ble sendt foreløpig til Vatikanet i desember 2019. Etter tilbakemelding fra Vatikanet vil saken sendes endelig inn til Gudstjeneste- og sakramentdikasteriet før ritualet kan utgis og tas i bruk.