Ritual for dåp av barn (2017)

Ny og fullstendig oversettelse av Ritual for dåp av barn kom i 2017, godkjent av Gudstjeneste- og sakramentskongregagasjonen i Vatikanet 18. mars etter å være approbert av Den nordiske bispekonferansen 8. april 2016. Ritualet kan kjøpes hos St. Olav forlag. Her presenterer vi først noen små hefter fra dette ritualet.

Menighetshefte for dåp utenfor messen
Menighetshefte for dåp i messen
Informasjon om og ritual for nøddåp

RITUALET FOR DÅP AV BARN HAR FØLGENDE KAPITLER:

Ritual for dåp av barn – Innledning
Dåpsritualet – Kapittel I, Ritual for dåp av flere barn
Dåpsritualet – Kapittel II, Ritual for dåp av ett barn
Dåpsritualet – Kapittel III, Ritual for dåp av ett barn innenfor messen
Dåpsritualet – Kapittel IV, Ritual for dåp av flere barn i påskevigilien
Dåpsritualet – Kapittel V, Ritual for nøddåp av barn
Dåpsritualet – Kapittel VI, Ritual når et barn som alt er døpt bringes til kirken
Dåpsritualet – Kapittel VII, Tekster som kan anvendes ved feiring av dåp av barn