O-antifonene

I forbindelse med lektionariearbeidet har Liturgikommisjonen i november 2021 vedtatt ny oversettelse av O-antifonene som brukes til vesper i tidebønnene før jul (17.-23. desember). Selv om det ikke arbeides med ny oversettelse av tidebønnsliturgien, var det nødvendig å arbeide med O-antifonene nå fordi disse antifonene har en kortform som benyttes som halleluja-vers i messen. Langform og kortform av O-antifonene, samt en teologisk innføring:

O-antifonene.A.Vedtak

O-antifonene.B.Innføring

O-antifonene.C.KortformForenklet

O-antifonene.D.LangformForenklet