Pakke 2 – eukaristibønnene

Pakke 2om eukaristibønnene – som ble sendt ut 1. september (til en mindre gruppe), inneholder i tillegg til Høringsbrev 2 [MR.Høringsbrev.2]:

Tilbake til oversikten over høringen: Missale Romanum – ny norsk utgave