Helgendager

Her vil det bli publisert tekster til feiring av nye og gamle helgener som liturgikommisjonen har arbeidet med siden 2010:

TIDEBØNNSLITURGIEN.Helgenåret (Tekster for 27.2., 10.5. 29.5., 28.7., 17.9., 5.10.)

SVITHUN.Latin.Norsk – sendt ut juli 2023

Sju helgener 2020-2021 (Faustina Kowalska og tre nye kirkelærere – Gregor Narek, Johannes de Avila og Hildegard av Bingen – samt endring av minnedagen for Marta til minnedag for Marta, Maria og Lasarus)