Helgendager

 

Her vil det publisert tekster til feiring av nye og gamle helgener som liturgikommisjonen har arbeidet med siden 2010: (FLERE KOMMER)

Kunngjøring.Nye helgener.2020-2021 (tekster og dekreter på norsk for Faustina Kowalska og tre nye kirkelærere – Gregor Narek, Johannes de Avila og Hildegard av Bingen – samt endring av minnedagen for Marta til minnedag for Marta, Maria og Lasarus)

Adnexus Variationes Marta – Maria – Lazaro (Testo finale) LATIN

Tre nye kirkelærere – tekstene på latin

Om de seks helgenene tre kirkelærere og tre søsken) på norsk: Fire nye minnedager for seks helgener i Kirkens universalkalender