Pakke 1 – Messens ordning

Pakke 1om Messens ordning – som ble sendt ut bredt 1. august, inneholder i tillegg til Høringsbrev 1 [MR.Høringsbrev.1]:

    • forslag til ny «Messens ordning» (Ordo Missæ) (MR.Dok.1.1.OM), tidligere kalt «Messens faste deler»
    • utdrag fra «Generell orientering om Missale Romanum» (IM 46-90) (MR.Dok.1.2.IM 46-90), før 2000/2002 kalt IGMR
    • heftet «Kommentar til den nye ‘Messens ordning’» (MR.Dok.1.3.OM.Kommentar), der kommisjonens ulike valg, og spesielt endringene i forhold til nåværende missale, presenteres

Alle tre dokumentpakker bygger på de latinske tekstene, og disse oversendes på forespørsel ved henvendelse til liturgikommisjonens sekretær, Sigurd Hareide.

Tilbake til oversikten over høringen: Missale Romanum – ny norsk utgave