Ektevigselsritual

Liturgikommisjonen har siden 2016 arbeidet med å oversette og gjøre klar en ny og (for første gang) komplett utgave av det katolske ektevigselsritualet.

Vigselsritualet ble sendt ut på på høring våren 2019, og i høringsdokumentet kan man bl.a. lese: «Kommisjonen har valgt ut en lang rekke personer og institusjoner som den har grunn til å tro kan ha interesse av og kompetanse til å komme med konstruktiv kritikk. Men enhver som måtte ha noe å si, er velkommen til å uttale seg.»

Høringsfristen var satt til 15. september 2019. Etter høringen er saken ferdigbehandlet i kommisjonen, og Norsk Katolsk Bisperåd har i oktober 2021 godkjent det endelige ritualet for videre behandling i Den nordiske bispekonferansen og i Vatikanets gudstjeneste- og sakramentskongregagasjon.