Litanier

Etter brev fra Vatikanets sakraments- og gudstjenestekongregasjon 1. mai 2021, har Liturgikommisjonen føyet til oversettelse av sju nye påkallelser i St. Josef-litaniet.
I denne forbindelse er den foreliggende oversettelsen fra Bønnebok for Den katolske kirke (St. Olav forlag 1990, s. 377-378) noe justert ellers også. Saken er forberedt av kommisjonens arbeidsutvalg og fremlagt for hele Liturgikommisjonen i to møter høsten 2021 (oppdatert 14.01.22). Ved eventuell utarbeidelse av en ny bønnebok på et senere tidspunkt bør trolig språkformen ved litanier som er i bruk gjennomgås grundigere enn det som er gjort ved endringene i forbindelse med denne innføringen av nye påkallelser.