Norsk graduale

Gradualekomiteen startet sitt arbeid i januar 2018, og planlegger å utgi et norsk graduale, med inngangs- og kommunionsantifoner, og omkved til responsoriesalmene (for år A, B og C) for alle søndager og høytidsdager i kirkeåret.

Vi har samlet inn en del stoff fra noen menigheter og har begynt på utvelgelsesarbeidet, men tar gjerne imot mer stoff fra menigheter og enkeltpersoner.