Lektionarium

 

Under Liturgikommisjonen er det nedsatt en Lektionariekomité som arbeider med å utgi et komplett lektionarium på norsk, men bruk av Bibelselskapets oversettelser Bibel 2011 og Apokryfene 2018. Det er planlagt i 8 bind, og det legges opp til å utgi to prøvebind i 2019 (1. hverdager i advent, jul, faste og påsketid, og 2. alle grønne søndager) . Bindene er planlagt oppdelt slik:

1) SØNDAG, FESTDAGER OG HØYTIDSDAGER I KIRKEÅRET (inkl. innledningen)
2) FERIALDAGER UTENOM DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
3) FERIALDAGER I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – ÅR A
4) FERIALDAGER I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – ÅR B
5) HELGENDAGER (kalender og fellestekster)
6) RITUALMESSER
7) ANDRE MESSER (inklusiv fellesregister)
8) EVANGELIAR