Lektionarium

Under Liturgikommisjonen er det nedsatt en Lektionariekomité som arbeider med å utgi et komplett lektionarium på norsk, men bruk av Bibelselskapets oversettelser Bibel 2011 og Apokryfene 2018. Det er planlagt i 8 bind, og det legges opp til å utgi to prøvebind i 2019 (1. hverdager i advent, jul, faste og påsketid, og 2. alle grønne søndager) . Bindene er planlagt oppdelt slik:

1) SØNDAG, FESTDAGER OG HØYTIDSDAGER I KIRKEÅRET (inkl. innledningen)
2) FERIALDAGER UTENOM DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
3) FERIALDAGER I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – ÅR A
4) FERIALDAGER I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – ÅR B
5) HELGENDAGER (kalender og fellestekster)
6) RITUALMESSER
7) ANDRE MESSER (inklusiv fellesregister)
8) EVANGELIAR

I forbindelse med lektionariearbeidet har Liturgikommisjonen i november 2021 vedtatt ny oversettelse av O-antifonene som brukes til vesper i tidebønnene før jul (17.-23. desember). Selv om det ikke arbeides med ny oversettelse av tidebønnsliturgien, var det nødvendig å arbeide med O-antifonene nå fordi disse antifonene har en kortform som benyttes som halleluja-vers i messen. Langform og kortform av O-antifonene sammen med en teologisk innføring er samlet på en egen side: O-antifonene