Det arbeides med

 

Liturgikommisjonen arbeider nå med et nytt (komplett) ekteskapsritual, med å utgi et nytt (og komplett) lektionarium (dvs. lesningsbøker for messen), med en revisjon av vårt nåværende (alter)missale og med å utgi et norsk graduale for alle søndager og høytider.

I undermenyen kan man finne litt mer informasjon av disse prosjektene.